Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
4415 eaf9 420
Reposted fromorendasophie orendasophie viamaraskowa maraskowa
cyanidesun211
cyanidesun211
Nie mam już na Ciebie ochoty. Na miłość w sumie też nie...
cyanidesun211
cyanidesun211
daj mi teraz marzyć, daj!
— Witold Gombrowicz, Ferdydurke
cyanidesun211
Kto ją ob­darzył taką de­likat­nością? Mu­si jej być bar­dzo nielek­ko. W życiu tym, w świecie tym. 
— Edward Stachura.
4033 f12b 420
Reposted fromorendasophie orendasophie viaffinak ffinak
cyanidesun211
w życiu przychodzi taka chwila, w której brakuje ci kogoś tak bardzo, że chciałbyś wyjąć go ze swoich snów
aby go uścisnąć
— ***
Reposted fromzielonesowy zielonesowy viapeace peace
cyanidesun211
Pewien mąż tak kochał swoją jednooką żonę, że sądził, iż wszystkie inne kobiety mają jedno oko za dużo.
— Przysłowie chińskie
Reposted fromHanJiMun HanJiMun viazzu zzu
cyanidesun211
4834 13df 420
Reposted fromeklerrka eklerrka viaarrives arrives
cyanidesun211
Play fullscreen
I Know The Secret...
cyanidesun211
Kupię serce w dobrym stanie! Moje już się raczej nie pozbiera.
cyanidesun211
Nie sądź po ustach do uśmiechu skorych,
że się ból w czyjejś nie zagnieździł duszy;
nie wiesz, jak często nieraz walczyć trzeba,
nim się jęk śmiechem zdławi i zagłuszy.
— Kazimierz Przerwa-Tetmajer
Reposted fromznajdzmnie znajdzmnie viafearoflove fearoflove
cyanidesun211
cyanidesun211
(...) Z czego żyję? Z przyzwyczajenia, proszę pana.
— Zbigniew Nienacki
Reposted fromMissTake MissTake viadelusionss delusionss
cyanidesun211
będę mruczał
upiorne kołysanki, świecie zaśnij
wreszcie, zdrętwiej, zemdlej
i nie rań więcej
— świetlicki
Reposted fromcombibo combibo viadelusionss delusionss
cyanidesun211
Gdy wrócę z niebytu, niezwłocznie oddzwonię.
— Tadeusz Pióro
Reposted fromnibyniic nibyniic viadelusionss delusionss
cyanidesun211
Postanowiłem zostać w łóżku do południa. Może do tego czasu szlag trafi połowę świata i życie będzie o połowę lżejsze.
— Charles Bukowski
Reposted fromemkaaaaa90 emkaaaaa90 viadelusionss delusionss
cyanidesun211
Zapomnieć nie ma mowy
Być razem nie ma mowy
Wyrzucić nie da rady, bo
W sercu ciebie mam ...
— Normalsi-Nie ma mowy
Reposted frompiepszoty piepszoty viadelusionss delusionss
cyanidesun211
Zapominam zapomnieć.
Reposted fromkonwalia konwalia viadelusionss delusionss
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl